Kiểm tra phòng thí nghiệm

Sản phẩm của Kaywin đáp ứng và thậm chí vượt xa nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Chúng tôi đảm bảo chất lượng sản phẩm tuyệt vời với tiêu chuẩn hóa toàn doanh nghiệp, công cụ phát hiện tiên tiến, công cụ đo lường và quy trình kiểm soát kiểm tra hoàn hảo.

Phát hiện khuôn mẫu

Kaywin có khả năng tạo ra các thiết kế độc lập với nhiều khả năng phát triển khác nhau.

kiểm tra khuôn mẫu

Kaywin có các công cụ phát hiện, công cụ đo lường tiên tiến. và một quá trình kiểm soát kiểm tra hoàn hảo. Thiết bị sử dụng cho khuôn là máy tiện CNC Heideman, + Máy phóng điện GF +, Dumout CNC, v.v.

Phòng thí nghiệm phát hiện

Kaywin có khả năng phát hiện các chỉ số kỹ thuật chính và được trang bị máy kiểm tra độ thông thoáng của nắp bút, kiểm tra viết, kiểm tra niêm phong, kiểm tra độ bền kéo và các thiết bị kiểm tra khác.

Kiểm tra thông gió nắp bút

Diện tích mặt cắt ngang của lỗ nắp bút phải đáp ứng các yêu cầu sau: chênh lệch áp suất tối đa 1,33Kpa(RT) với lưu lượng khí 8 L/phút. Nắp bút được coi là không có nguy cơ nghẹt thở nếu trẻ nuốt phải.

Kiểm tra viết

Bút được trang bị một đầu viết để kiểm tra lực trượt và lực rút, nét viết, độ bền của đầu bút.

kiểm tra niêm phong

Vòng đệm trong mỗi nắp bút được phát hiện bằng cách phát hiện kênh đệm giữa nắp bút và thiết bị phát hiện.

Thử nghiệm lực kéo

Sau khi bút được cố định, chúng tôi sử dụng thiết bị kiểm tra độ bền kéo để tác dụng lực tương ứng lên vị trí kiểm tra. Lực được tăng dần và giữ trong 10 giây, sau đó chúng tôi kiểm tra xem nắp cuối có bị bung ra không.