محصولات

4 مورد در همه دسته بندی ها / نشانگر پارچه
نشانگر پارچه

رنگ های دائمی و روشن برای اکثر پارچه ها. رنگ ها ممکن است حداقل به مدت 24 ساعت در هوا خشک شوند، برای بهترین نتیجه، رنگ ها را با اتو ثابت کنید. کودکان در هنگام استفاده از اتو باید توسط یک بزرگسال شایسته نظارت شوند. رنگ ها پس از ثابت شدن قابل شستشو نیستند. بلافاصله پس از استفاده درپوش را تعویض کرده و به صورت افقی نگهداری کنید.