Produk

28 item masuk semua Kategori / Marker dakwat kekal
Marker dakwat kekal

Semua produk penanda kekal mematuhi piawaian antarabangsa dan mesra alam. Maksimum 36 warna termasuk warna klasik dan pastel, dakwat kekal berasaskan alkohol dan ultra kekal tersedia, kekal pada pelbagai permukaan. Jangka hayat lebih daripada 18 bulan, ganti penutup apabila tidak digunakan.