Các sản phẩm

4 mặt hàng trong Tất cả danh mục / Bút đánh dấu vải
đánh dấu vải

Màu sắc tươi sáng, vĩnh viễn cho hầu hết các chất liệu vải. Màu sắc có thể được xử lý bằng không khí trong ít nhất 24 giờ, để có kết quả tốt nhất, cố định màu sắc bằng cách ủi. Trẻ em nên được giám sát bởi người lớn có thẩm quyền khi sử dụng bàn ủi. Màu sắc không thể giặt được sau khi cố định. Đậy nắp ngay sau khi sử dụng và cất giữ theo chiều ngang.