Các sản phẩm

28 mặt hàng trong Tất cả danh mục / Điểm đánh dấu vĩnh viễn
Điểm đánh dấu vĩnh viễn

Tất cả các sản phẩm đánh dấu vĩnh viễn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế và thân thiện với môi trường. Tối đa 36 màu bao gồm màu cổ điển và màu nhạt, có sẵn mực in vĩnh viễn và siêu bền gốc cồn, vĩnh viễn trên các bề mặt khác nhau. Hạn sử dụng hơn 18 tháng, thay nắp khi không sử dụng.