Các sản phẩm

15 mặt hàng trong Tất cả danh mục / Bút đánh dấu bảng trắng
Bút đánh dấu bảng trắng

Tất cả các sản phẩm bút lông bảng đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế và thân thiện với môi trường. Tối đa 4 màu viết bảng trắng dựa trên cồn phù hợp với các bề mặt khác nhau, chẳng hạn như bảng trắng, giấy và nhựa, v.v. Thời hạn sử dụng hơn 18 tháng, thay thế nắp khi không sử dụng và cất theo chiều ngang.