Các sản phẩm

Kaywin là một doanh nghiệp sản xuất bút tích hợp sản xuất, bán hàng, nghiên cứu khoa học và thương mại trong và ngoài nước. Wenzhou Kaywin là Phó chủ tịch Hiệp hội nhạc cụ viết Trung Quốc.